Ramowy plan dnia

Praca z dziećmi przebiega w zależności od warunków atmosferycznych w sali bądź na świeżym powietrzu.

 

6:30 - 8:00
   
Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dziecięcych,  
    zabawy w małych grupach, zajęcia indywidualne.

8:00 - 8:30
   
Zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne przed śniadaniem

8:30 - 9:00
   
Śniadanie

9:00 - 10:00
   
Blok zabawowo-zajęciowy, działania plastyczne, muzyczne, umysłowe, ruchowe, teatrzyki, koncerty.

10:00 - 11:45
   
Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy sprawnościowe, doskonalenie umiejętności ubierania się.

11:45 - 12:15
   
Obiad (I danie + deser)

12:15 - 14:00
    - w grupach młodszych (gr. I, II,) odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek.
    - w grupach starszych (gr. III, IV, V, VI, VII) zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, realizacja pomysłów dzieci, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym

14:00 - 14:15
   
Przygotowanie do obiadu, (czynności porządkowo - higieniczne)

14:15 - 14:45
   
Obiad (II danie)

14:45 - 17:00
   
Wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi, zabawy w małych grupach w sali lub na podwórku.
     Rozchodzenie się dzieci do domu.