Przedszkole Nr 5 - „Wrocławskie Krasnale”

Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

 

Przedszkole nr 5 Wroclawskie Krasnale działa od 01 września 2014r w budynku, w którym od 1 października 1992r /przez prawie 22 lata/ funkcjonował Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1 "Wroclawskie Krasnale". Przedszkole kontynuje zadania i tradycje poprzedniej placówki. Zdecydowana większość obecnej kadry to ci sami pracownicy.


Naszym celem  jest wspieranie rodziców w wychowaniu i rozwijaniu potencjału tkwiącego w dzieciach oraz dobre przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji (i życia).

Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dla dzieci, ich Rodziców i Dziadków, aby dzieci lubiły tu przychodzić i przebywały w atmosferze życzliwości. Poprzez organizację różnorodnych zabaw, zajęć, działań, imprez i uroczystości wspieramy rozwój dzieci oraz uatrakcyjniamy ich pobyt w czasie, gdy rodzice pracują.

Dla Rodziców chcemy być partnerami w wychowywaniu dzieci.

Dlatego jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

 

Głowne kierunki zawarte w koncepcji pracy placówki:

Edukacja prozdrowotna, ekologiczna, regionalna, czytelnicza, elementy edukacji globalnej.

Oferujemy:

 fachową opiekę wykwalifikowanej kadry,

 zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,

 różne imprezy i uroczystości, m. in.

- Pożegnanie lata, powitanie jesieni,
- Pasowanie na przedszkolaka,

- Prezentacje jesienne
- Spotkanie z Mikołajem,                                          
- Jasełka i Wigilia,
- Bal karnawałowy,
- Dzień Babci i Dziadka,

- Koncerty muzykujących absolwentów,
- Powitanie wiosny,

- Spotkanie z Zajączkiem
- Dzień Mamy i Taty,
- Dzień Dziecka,
- Uroczyste pożegnanie starszaków,

 dni otwartych działań,

 turniej jednego wiersza o tematyce prozdrowotnej,

 koncerty muzyczne - 1 x w miesiącu,

 teatrzyki - 1 x w miesiącu,

 kampanie prozdrowotne,

 festyny rodzinne,

 wycieczki po Wrocławiu i jego okolicach,

 zajęcia dodatkowe,

 udział uzdolnionych dzieci w konkursach, przeglądach i prezentacjach na terenie miasta.

 

 

NASZE ABC...

 

CZEGO CHCEMY NAUCZYĆ DZIECI,
ABY DOBRZE RADZIŁY SOBIE W ŻYCIU?  
   

A AKCEPTUJ siebie i innych

B – BAW SIĘ, jesteś dzieckiem

C – CIERPLIWIE pokonuj trudności

D – DOBRO dostrzegaj i rozdawaj

E – EGZEKWUJ swoje prawa

F – ,,FIOŁKI to też kwiatki” – szanuj przyrodę

G – GNIEW nie jest najlepszym doradcą – poskramiaj go

H – HUMOR jest dobry na wszystko – uśmiechaj się jak najczęściej

I – INTERESUJ SIĘ tym, co ciebie otacza  

J – JASNO wyrażaj swoje myśli, potrzeby, uczucia

K – KOCHAJ bezinteresownie

L – LEPSZYM  bądź każdego dnia

M – MÓW prawdę, MYŚL o innych nie tylko o sobie

N – NIE MARTW SIĘ,  Nauczymy się razem tego, co jest trudne

O – OPIEKUJ SIĘ tymi, którzy tego potrzebują

P – POPROŚ, PODZIĘKUJ, PRZEPROŚ – słowa o wielkiej mocy

R – ROZMAWIAJ z innymi

S – SŁUCHAJ innych uważnie

T – TWÓRZ piękne rzeczy

U – UPRAWIAJ sport

W – WYBACZAJ

Z – ZDROWIE szanuj i dbaj o nie

CZ – CZYTAJ książki

DZ – DZIAŁAJ z innymi

SZ – SZANUJ pracę swoją i innych

RZ – RZETELNIE wywiązuj się z podejmowanych zadań 

PAMIĘTAJMY, ŻE DZIECI SŁUCHAJĄ TEGO, CO MÓWIMY,
ALE NAŚLADUJĄ TO, CO ROBIMY 

ABC opracowali przedstawiciele Rady Rodziców i nauczycieli

Rodzicu, jeśli chciałbyś coś dodać lub zmienić – zapraszamy.

 

 

ABC WYCHOWAWCY

DOBRY WYCHOWAWCA:

A – AKCEPTUJE dziecko

B – BUDUJE życzliwe relacje

C – CIESZY SIĘ z sukcesu dziecka

D – DOCENIA włożony wysiłek

E – EGZEKWUJE prawa i obowiązki

F – FORMUŁUJE jasne komunikaty

G – GOSPODARUJE dobrze czasem

H – HAMUJE niewłaściwe zachowania

I – INTERESUJE SIĘ tym, co dziecko robi, myśli, czuje

J – JEST cierpliwy

K – KIERUJE rozwojem dziecka

L – LICZY SIĘ z jego zdaniem i potrzebami

Ł – ŁĄCZY naukę z zabawą

M – MYŚLI pozytywnie o możliwościach dziecka

N – NIE OKŁAMUJE

O – ORGANIZUJE ciekawe zajęcia

P – PAMIĘTA o danych obietnicach

R – ROZWIJA SIĘ

S – SŁUCHA uważnie

T – TWORZY piękne rzeczy

U – UŚMIECHA SIĘ

W – WSPIERA w pokonywaniu trudności

Y – NIEWIADOMA – jest przygotowany na niespodzianki

Z – ZACHĘCA do podejmowania wysiłku

Ż – ŻARTUJE z dzieckiem

CZ – CZYTA książki

DZ – DZIAŁA razem z dzieckiem

SZ – SZANUJE własność dziecka

RZ – RZETELNIE pracuje

ABC opracowali nauczyciele  i przedstawiciele rodziców.