Troszkę historii

Budynek w którym mieści się obecnie Przedszkole nr 5 stanął w roku 1986 jako żłobek dla 75 dzieci. Po 5 latach funkcjonowania okazało się, że nie ma tylu chętnych dzieci w wieku żłobkowym do tej placówki. Dlatego 1 października 1992r. władze miasta utworzyły Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1, który powstał w wyniku połączenia Żłobka nr 11 oraz Przedszkola nr 24. W obiekcie dokonano niezbędnych prac adaptujących pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pierwszym dyrektorem placówki była Władysława Szymańska. Od września 2002 osobą prowadzącą przedszkole jest Anna Góralska. 

Od 1 września 2014r Zespół nr 1  został przeksztalcony w Przedszkole nr 5.