Kadra 2017/2018

Czyli doświadczony personel, dbający o właściwy rozwój dzieci.

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Gr. 1Justyna J.-I. (25 godz/tyg), Ada G. (8 godz/tyg), Anna G. (5 godz/tyg)

Gr. 2Agata W..(25 godz/tyg ) , Renata B.(11 godz/tyg), wakat (9 godz/tyg)

Gr. 3Mariola G. (25 godz/tyg), wakat (25 godz/tyg)

Gr. 4 – Alina D.(25 godz/tyg), Ryszarda Ł. (16 godz/tyg)

Gr. 5 – Agata Cz.(25 godz/tyg),Elżbieta K.(25 godz/tyg),

Gr. 6 – Anna G.(25 godz/tyg) , Ada G.(17 godz/tyg)

Gr. 7Małgorzata B.(22 godz/tyg)Agnieszka W. (22 godz/tyg)

 

Nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej:

Arkadiusz J.

Nauczyciel logopeda:

Anna A.

Pomoc nauczyciela:

Magdalena K. - gr.1
Liliana B. - gr.2

Teresa W. - gr.4

Iwona C. gr.5

Katecheta

ks. Grzegorz T.

Kucharz:

Danuta J.

Pomoce kuchenne:

Agnieszka M.
Małgorzata Z.

Prac. Obsługi:

Agnieszka L..- Gr. 1
Barbara K. - Gr. 2
Magdalena F.- Gr. 3
Ilona P.- Gr. 4
Anna K.- Gr. 5

Wioletta J. - Gr.6
Marta B. - Gr. 7 

 

Intendent:

Joanna P.

 

Nad całością czuwają:
dyrektor przedszkola:
Anna Góralska
zastępca dyrektora: Renata B.

 

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.