Kadra 2016/2017

Czyli doświadczony personel, dbający o właściwy rozwój dzieci.

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Gr. 1Natalia B.. (25 godz/tyg), Małgorzata B. (8,5 godz/tyg), Anna G. (5 godz/tyg)

Gr. 2Alina D.(25 godz/tyg ) , Renata B.(11 godz/tyg),

Gr. 3Agata Cz. (25 godz/tyg), Elżbieta K. (25 godz/tyg)

Gr. 4 – Anna G.(25+6,5 godz/tyg), Ada G. (7,5 godz/tyg)

Gr. 5 – Agata W.(25 godz/tyg),Ada G.(17,5 godz/tyg),

Gr. 6Mariola G.(25 godz/tyg) , Justyna J.-I.(25 godz/tyg)

Gr. 7Małgorzata B.(16,5 godz/tyg)Agnieszka W. (25 godz/tyg)

 

Nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej:

Arkadiusz J.

Nauczyciel logopeda:

Anna A.

Pomoc nauczyciela:

Magdalena K. - gr.1
Liliana B. - gr.2

Katecheta

ks. Grzegorz T.

Kucharz:

Monika J.

Pomoce kuchenne:

Danuta J.
Małgorzata Z.

Prac. Obsługi:

Magdalena F.- Gr. 1
Barbara K. - Gr. 2
Ludmiła S.- Gr. 3
Teresa W.- Gr. 4
Agnieszka L. - Gr. 5
Iwona C.- Gr. 6
Marta B. - Gr. 7 

Pomoc administracyjna:

 Sylwia K.

Intendent:

Danuta M.

 

Nad całością czuwają:
dyrektor przedszkola:
Anna Góralska
zastępca dyrektora: Renata B.

 

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.