UPRZEJMIE PROSIMY RODZICÓW O WPŁACANIE NALEŻNYCH KWOT
NA KONTO PLACÓWKI DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

 

Opłaty za przedszkole od 01 września 2017r:

...reguluje Uchwała NR XXXV/729/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz  wysokości opłaty za korzystanie z wychowanioa przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę oraz  ustawa z dnia 1 grudnia 2016r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2016, poz.1985/

 

1)  opłata stała za miejsce:

liczba dni w miesiącu x 1 zł x liczba zadeklarowanych w umowie godzin pobytu dziecka dzienne poza godzinami 7.00-12.00  /dla dzieci z rocznika 2012,2013,2014/. Brak oplaty stałej dla dzieci z rocznika 2011

2)  opłata za wyżywienie: 6,50 zł/dzień/ 3 posilki

za każdy miesiąc- liczba dni w miesiącu x 6,50zł .

 

 

Odpłatność należy uiszczać na konto w Banku PKO BP SA o numerze:
51 1020 5226 0000 6702 0418 0196

Adres placówki:  Przedszkole nr 5, 54-320 Wrocław, ul. Dźwirzyńska 3

W tytule należy podać: P-5, opłata za ..……. (imię i nazwisko dziecka) gr….. miesiąc….., kwota.......

 

Na w/w konto proszę dokonywać wpłaty tylko za wyżywienie i opłatę stałą.

O wysokości opłat w danym miesiącu będziemy informować Państwa na specjalnych listach umieszczanych na tablicy opłat oraz na stronie www w zakładce ,,opłaty- wykazy dla rodziców".

Każdy Rodzic otrzyma nr kodujący nazwisko dziecka. Po nr proszę zgłaszać się do intendenta lub dyrektora placówki.